Mood and anxiety disorders in women

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathryn Abel, David J Castle, Jayashri Kulkarni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521547539

ISBN-13: 978-0521547536

Ký hiệu phân loại: 616.85220082 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: xvi, 275 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137717

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH