The transformative mind : expanding Vygotsky's approach to development and education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Stetsenko

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0521865586

Ký hiệu phân loại: 150.92 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2017.

Mô tả vật lý: xi, 421 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137951

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH