The architecture of cognition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John R Anderson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0674044258

ISBN-10: 0674044266

Ký hiệu phân loại: 153.4 Thought, thinking, reasoning, intuition, value, judgment

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1983

Mô tả vật lý: xi, 345 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137952

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH