Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1810 kết quả (0.0312501 giây)
Encyclopedia of Cryptography and Security [electronic resource]
Tác giả: Henk C. A Tilborg
Boston MA: International Federation for Information Processing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
CJKV information processing
Tác giả: Ken Lunde
Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.722
 
Image processing in C
Tác giả: T. Dwayne Phillips
Lawrence Kansas: R D Publications Inc, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.367
 
Computers and Information Processing
Tác giả: O'Brien
USA: IRWIN, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004
 
Natural language processing and text mining
Tác giả: 
London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Digital geometry in image processing
Tác giả: Jayanta Mukhopadhyay
: ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.601516
 
Sensor array signal processing
Tác giả: Prabhakar S Naidu
Boca Raton Fla: CRC Press, 2001 ie 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Digital Signal and Image Processing Using Matlab
Tác giả: Geìrard Blanchet/Maurice Charbit
: ISTE Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.381
 
Event processing in action
Tác giả: Opher Etzion
Greenwich CT: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.682
 
Process algebra for parallel and distributed processing
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục