The interpersonal dynamics of emotion : toward an integrative theory of emotions as social information
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781107048249

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2016.,

Mô tả vật lý: xv, 310 pages : , illustrations (black and white) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 137973
1. Emotions
  - Social aspects. ; Emotions
  - Sociological aspects. ; Interpersonal relations. -1. Emotions
  - Social aspects.
2. Emotions
  - Sociological aspects.
3. Interpersonal relations. -
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH