The psychology of human sexuality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Justin J Lehmiller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118351215

ISBN-13: 978-1118351338

Ký hiệu phân loại: 155.3 Sex psychology and psychology of the sexes

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: xxiii, 400 pages : , illustrations ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137980

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH