Psychological science under scrutiny : recent challenges and proposed solutions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781118661079

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: Wiley, Blackwell, 2017,

Mô tả vật lý: xxv, 371 pages. 8 pages of plates : , illustrations (some colour) ; , 25 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH