Psychological science under scrutiny : recent challenges and proposed solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott O Lilienfeld, Irwin D Waldman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118661079

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: Wiley, Blackwell, 2017

Mô tả vật lý: xxv, 371 pages. 8 pages of plates : , illustrations (some colour) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137984

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH