Mental health across cultures : a practical guide for health professionals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jill Benson, Jill Thistlethwaite

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846192196

ISBN-13: 978-1846192197

Ký hiệu phân loại: 362.2089 Mental and emotional illnesses and disturbances

Thông tin xuất bản: Oxford : Radcliffe Publishing, 2009.

Mô tả vật lý: xiii, 208 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138127

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH