Disorders of volition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wolfgang Prinz, Natalie Sebanz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262195402

ISBN-13: 978-0262195409

Ký hiệu phân loại: WM 140

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, 2006.

Mô tả vật lý: vii, 493 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138198

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH