History and theories of psychology : a critical perspective
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0340741163


Thông tin xuất bản: London :Arnold, 2001.,

Mô tả vật lý: viii, 294 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH