Psychoanalysis and religion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan A Handelman, Joseph H Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801838959

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 1990

Mô tả vật lý: xxi, 252 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138244

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH