Psychoanalysis and religion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0801838959

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Baltimore ; London :Johns Hopkins University Press, 1990,

Mô tả vật lý: xxi, 252 p. : , ill. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis and religion-- Psychotherapy-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH