Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Psychoanalysis and religion
Tác giả: Susan A Handelman, Joseph H Smith
Xuất bản: Baltimore London: Johns Hopkins University Press, 1990
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.195
 
Religion as magical ideology : how the supernatural reflects rationality
Tác giả: Konrad Talmont-Kaminski
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Why things matter : the place of values in science, psychoanalysis and religion
Tác giả: David M Black
Xuất bản: Hove East Sussex New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.8
 
Relating to God : clinical psychoanalysis, spirituality, and theism
Tác giả: Daniel Merkur
Xuất bản: Lanham: Jason Aronson, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.195
 
Old Testament stories with a Freudian twist
Tác giả: Leo Abse
Xuất bản: London: Karnac, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200.19
 
The psychic home : psychoanalysis, consciousness and the human soul
Tác giả: Roger Kennedy
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.195
 
Beyond Yahweh and Jesus : bringing death's wisdom to faith, spirituality, and psychoanalysis
Tác giả: Robert Langs
Xuất bản: Lanham Md: Jason Aronson, c2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  236.1
 
A dangerous legacy : Judaism and the psychoanalytic movement
Tác giả: H M Reijzer, H M Reijzer, Jeannette K Ringold
Xuất bản: London: Karnac Books, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.195
 
Christ and Freud : a study of religious experience and observance
Tác giả: Arthur Guirdham
Xuất bản: Hove: Routledge, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  261.515
 
Affectio Societatis
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad de Antioquia, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục