Multilevel dynamics in developmental psychopathology : pathways to the future

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann S Masten

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805861629

Ký hiệu phân loại: 618.9289 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2007.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138251

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH