Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 142 kết quả
Child psychology & development for dummies
Tác giả: Laura L Smith, Charles H Elliott
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Handbook of child psychology and developmental science
Tác giả: Richard M Lerner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Psychology of the unconscious
Tác giả: C G Jung, Beatrice M Hinkle
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1954
 
BMC Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Developmental psychology : childhood and adolescence
Tác giả: David R Shaffer, Katherine Kipp
Xuất bản: Australia Belmont CA: WadsworthThomson, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Abnormal child psychology
Tác giả: Eric J Mash, David A Wolfe
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Minnesota symposium on child psychology : culture and developmental systems
Tác giả: Stephanie M Carlson, Michael P Maratsos, Maria D Sera
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.231
 
Metamorphosis : on the conflict of human development and the psychology of creativity
Tác giả: Ernest G Schachtel
Xuất bản: Hillsdale NJ: Analytic Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155
 
Handbook of pediatric psychology in school settings
Tác giả: Ronald T Brown
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.81
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục