Young driver accidents and delinquency : modeling and general theories of crime

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven J Ellwanger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593321945

ISBN-13: 978-1593321949

Ký hiệu phân loại: 363.125108350973 Public safety programs

Thông tin xuất bản: New York : LFB Scholarly Pub., 2006.

Mô tả vật lý: xv, 249 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138281

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH