Cognitive-behavioral interventions for emotional and behavioral disorders : school-based practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew J Mayer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593859767

ISBN-13: 978-1593859763

Ký hiệu phân loại: WS 350.2

Thông tin xuất bản: New York : Guilford Press, 2009.

Mô tả vật lý: xii, 420 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138364

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH