New tools to enhance posttraumatic stress disorder diagnosis and treatment : invisible wounds of war

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. K Wiederhold

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 161499188X

ISBN-13: 978-1614991885

Ký hiệu phân loại: 616.8521 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, published in cooperation with NATO Emerging Security Challenges Division, 2013

Mô tả vật lý: xx, 209 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138371

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH