Psychology : perspectives & connections
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0078035201

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Higher Education, 2012, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH