Masculinity and femininity in the MMPI-2 and MMPI-A
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780816624447


Thông tin xuất bản: Minneapolis, MN :University of Minnesota Press, 2010.,

Mô tả vật lý: xix, 310 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Femininity.-- Masculinity.-- Minnesota Multiphasic Personality Inventory.-- Sex (Psychology)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH