Masculinity and femininity in the MMPI-2 and MMPI-A
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780816624447


Thông tin xuất bản: Minneapolis, MN :University of Minnesota Press, 2010.,

Mô tả vật lý: xix, 310 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 138412
Femininity.
  - Masculinity.
  - Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
  - Sex (Psychology)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH