How to reach & teach children & teens with ADD/ADHD

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sandra F Rief

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118937785

Ký hiệu phân loại: 371.94 Students with emotional disturbances

Thông tin xuất bản: San Francisco, California : Wiley, 2016

Mô tả vật lý: xxvi, 465 pages ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138424

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH