Attachment in intellectual and developmental disability : a clinician's guide to practice and research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrea Flood, Dougal Julian Hare

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118938034

ISBN-13: 978-1118938041

Ký hiệu phân loại: 616.8588 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley/ Blackwell, 2016.

Mô tả vật lý: xvii, 275 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 138425

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH