The handbook of stress and health : a guide to research and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cary L Cooper, James C Quick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118993772

ISBN-13: 978-1118993774

Ký hiệu phân loại: WM 172.4

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : John Wiley & Sons Ltd./Wiley Blackwell, 2017.

Mô tả vật lý: xxii, 704 pages : , illustrations ; , 25 c

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 138426

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH