Internationalizing the undergraduate psychology curriculum : practical lessons learned at home and abroad
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  143382146X

Ký hiệu phân loại: 150.711 Psychology

Thông tin xuất bản: Washington, DC :American Psychological Association, 2016,

Mô tả vật lý: ix, 304 pages ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Foreign study.-- Psychology -- Study and teaching (Higher) ; Cross-cultural studies.; Psychology -- Study and teaching (Higher) ; United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH