EPPP fundamentals : review for the examination for professional practice in psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0826199739

Ký hiệu phân loại: 150.76 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Publishing Company, 2014,

Mô tả vật lý: xii, 373 pages ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Psychologists.-- Psychology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH