Ethics in psychotherapy and counseling : a practical guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth S Pope, Melba Jean Trinidad Vasquez

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1119195446

ISBN-13: 978-1119195443

Ký hiệu phân loại: 174.91583 Other professions and occupations

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016

Mô tả vật lý: xxv, 484 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 138577

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH