From game to war and other psychoanalytic essays on folklore

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Dundes

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780813161587 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 398.019 Folklore

Thông tin xuất bản: Lexington, Kentucky : The University Press of Kentucky, 1997.

Mô tả vật lý: 1 online resource (140 pages)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138657

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH