The psychoeducational assessment of preschool children

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce A Bracken

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805853278

ISBN-13: 978-0805853278

Ký hiệu phân loại: 372 Elementary education

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2004

Mô tả vật lý: viii, 488 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138696

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH