Critical thinking in consumer behavior : cases and experiential exercises

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J Graham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0131133228

ISBN-10: 0131133225

Ký hiệu phân loại: 658.834 Consumer research

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2004.

Mô tả vật lý: 85 p. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 143346

Includes bibliographical references.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.834
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH