Stories of globalization : transnational corporations, resistance, and the state

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alessandro Bonanno, Douglas Constance

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0271033886

ISBN-13: 978-0271033884

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, 2008.

Mô tả vật lý: viii, 321 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 143496

"Analyses transnational corporations, groups who resist them, and the primary context within which the relationship between transnational corporations and their opponents unfold: the state. Argues that globalization is a contested terrain in which the power of transnational corporations is affected by mounting opposition and internal contradictions"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. [267]-305) and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.880
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH