Engineering the farm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Britt Bailey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1559639474

Ký hiệu phân loại: 174.96315233 Other professions and occupations

Thông tin xuất bản: [kđ] : Island Press, 2002

Mô tả vật lý: 202 tr. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 14451

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 174.963
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH