Interactions of the major biogeochemical cycles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry M Melillo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1559630663

Ký hiệu phân loại: 577.14 En v ironmental chemistry

Thông tin xuất bản: [kđ] : Island Press, 2003

Mô tả vật lý: 357 tr. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 14454

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 577.140
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH