Natural language understanding and cognitive robotics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Masao Yokota

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0367360313

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2020

Mô tả vật lý: 211p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 145072

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH