Business ethics : decision making for personal integrity and social responsibility

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph R DesJardins, Laura Pincus Hartman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0078029457

ISBN-13: 978-0078029455

Ký hiệu phân loại: 174/.4 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Dubuque : McGraw-Hill Companies, Inc., 2014

Mô tả vật lý: xv, 589 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 145746

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH