Introduction to industrialorganizational psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0205254993

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Pearson, 2013, 6th ed.

Mô tả vật lý: xvii, 534 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 145770
Organizational change.
  - Psychology
     Industrial.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH