Time and project management strategies for librarians

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Fraser, Jason Kuhl, Carol Smallwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0810890527

Ký hiệu phân loại: 025.1 Administration

Thông tin xuất bản: Lanham : The Scarecrow Press, Inc., 2013.

Mô tả vật lý: xii, 295 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 146226

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH