Property valuation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Wyatt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118624647

ISBN-13: 978-1118624654

ISBN-13: 978-1118624685

Ký hiệu phân loại: 333.33/8720941 Private ownership of land

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2013.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146304

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH