Yes, you're a leader! : a practical guide to leadership for real people

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John C Kunich, Richard I Lester

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1440844836

Ký hiệu phân loại: 658.4/092 Executive management

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Praeger, An Imprint of ABC-CLIO, LLC, 2016

Mô tả vật lý: viii, 186 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146363

Includes bibliographical references (pages 179-180) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH