Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 669 kết quả
A manager's guide to leadership : an action learning approach
Tác giả: Mike Pedler, Tom Boydell, John Burgoyne
Xuất bản: Berkshire: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Develop your leadership skills
Tác giả: John Eric Adair
Xuất bản: Philadelphia PA: Kogan Page Limited, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Leading by example
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business School Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
Dilemmas of leadership
Tác giả: Tudor Rickards, Murray Clark
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Leadership the hard way : why leadership can't be taught and how you can learn it anyway
Tác giả: Dov Frohman, Robert Howard
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Remarkable leadership : unleashing your leadership potential one skill at a time
Tác giả: Kevin Eikenberry
Xuất bản: San Francisco: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158
 
The accidental leader : what to do when you’re suddenly in charge
Tác giả: Harvey Robbins, Michael Finley
Xuất bản: San Francisco CA: Jossey Bass, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Preparing for leadership : what it takes to take the lead
Tác giả: Donna J Dennis, Deborah Dennis Meola
Xuất bản: New York: American Management Association, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Great leadership : what it is and what it takes in a complex world
Tác giả: Antony Bell
Xuất bản: Mountain View CA: DaviesBlack Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Open source leadership
Tác giả: Sean Gadman, Cary L Cooper
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục