Tourists and travellers : women's non-fictional writing about Scotland, 1770-1830

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Betty Hagglund

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1845411183

ISBN-13: 978-1845411190

Ký hiệu phân loại: 914.1104/73 Geography of and travel in Europe

Thông tin xuất bản: Bristol ; Buffalo, NY : Channel View, 2010

Mô tả vật lý: vii, 181 p. : , maps ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 146443

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH