Positive working relationships : Management extra.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0080554822

ISBN-10: 0080915183

ISBN-13: 978-0080554822

ISBN-13: 978-0080915180

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Burlington, Mass. ; Jordan Hill, Oxford, U.K. : Pergamon Flexible Learning, 2008.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146839

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH