Time management for new employees : unlock the secrets of effective time management with strategies and tools designed to boost your productivity
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  178300052X

Ký hiệu phân loại: 650.11 Time management

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Impackt Publishing, 2015.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Employees.-- Time management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH