Scada

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Ngọc Bích

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 670.4275 Special topics of manufacturing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: r. ;

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 147205

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH