Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện = Supervisory control and data acquisition
Tác giả: Phạm Văn Hoà, Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Bách KhoaHà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3190285
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Thực hành SCADA
Tác giả: Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Evaluating Wind Direction Consensus Methods [electronic resource] : A Case Study
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2018
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.924
 
Các bài thực hành PLC S7 - 300 & WINCC
Tác giả: Đào Phương Nam, Hoàng Thị Tú Uyên, Lê Xuân Hải, Nguyễn Thị Thủy, Thái Hữu Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.895
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Scada
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Lập trình PLC - Scada mạng truyền thông công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.4275
 
1

Truy cập nhanh danh mục