Data mining with decision trees : theroy and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Oded Maimon, Lior Rokach

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812771711

ISBN-10: 9812771719

Ký hiệu phân loại: 006.312 Data mining

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2008.

Mô tả vật lý: xviii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 149316

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH