Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 423 kết quả
Principles of data mining
Tác giả: D J Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Next generation of data mining
Tác giả: Hillol Kargupta
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Data mining : know it all
Tác giả: Soumen ChakrabartiSoumen Chakrabarti
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierMorgan Kaufmann Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Data Mining Models
Tác giả: Olson David L
Xuất bản: New York: Business Expert Press, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Practical data mining
Tác giả: Monte Hancock
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Data mining methods and models
Tác giả: Daniel T Larose
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.74
 
Design and implementation of data mining tools
Tác giả: M Awad
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Data mining : a tutorial-based primer
Tác giả: Richard J Roiger
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Next generation of data mining applications
Tác giả: Mehmed Kantardzic, Jozef Zurada
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.312
 
Robust data mining
Tác giả: Petros Xanthopoulos, P M Pardalos, Theodore B Trafalis
Xuất bản: New York London: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục