Epstein Barr virus : methods and protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Janos Minarovits, Hans Helmut Niller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1493966530

Ký hiệu phân loại: QW 165.5.H3

Thông tin xuất bản: New York : Humana Press, 2017

Mô tả vật lý: xiv, 269 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH