Handbook of cannabis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. G Pertwee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199662685

Ký hiệu phân loại: QV 766

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2014.

Mô tả vật lý: xxiv, 747 p. : , ill. (some col) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 152612

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH