Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 310 kết quả
Medical marijuana and marijuana use
Tác giả: Albert T Johnson
Xuất bản: New York: Nova Science, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.295561
 
Tea elektronisk ressurs : bioactivity and therapeutic potential
Tác giả: Yong-su Zhen
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
Teaching clients to use mindfulness skills : a practical guide
Tác giả: Christine Dunkley, Maggie Stanton
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891425
 
Marijuana and medicine : assessing the science base
Tác giả: John A Benson, Janet E Joy, Stanley J Watson
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Marijuana and medicine : assessing the science base
Tác giả: John A Benson, Janet E Joy, Stanley J Watson
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.32345
 
Directory of therapeutic enzymes
Tác giả: Gary Walsh, Barry M McGrath
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  615.35
 
The herbal alchemist's handbook : a grimoire of philtres, elixirs, oils, incense, and formulas for ritual use
Tác giả: Karen Harrison
Xuất bản: San Francisco Calif: Weiser Books, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  133.43
 
Hypnotherapy, an exploratory casebook
Tác giả: Milton H Erickson, Sidney Rosen, Ernest Lawrence Rossi
Xuất bản: New York: Irvington Publishers distributed by Halsted Press, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8512
 
Marijuana as medicine? : the science beyond the controversy
Tác giả: Alison Mack, Janet E Joy
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Oregano : the genera Origanum and Lippia
Tác giả: Spiridon E Kintzios
Xuất bản: London New York: Taylor and Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  583
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục