Science and medicine in combat sports

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patrik Drid

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1536100037

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publisher's, Inc., 2016.

Mô tả vật lý: ix, 266 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 152749

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH