Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
The way of the warrior : the paradox of the martial arts
Tác giả: Howar Reid, Michael Croucher
Xuất bản: Burbank CA: Ohara Publications, 1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Martial arts and philosophy : beating and nothingness
Tác giả: Graham Priest, Damon Young
Xuất bản: Chicago: Open Court, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
A dictionary of the martial arts
Tác giả: Louis-Frédéric, Louis-Frédéric, Paul H CromptonPaul H Crompton
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.803
 
Ultimate conditioning for martial arts
Tác giả: Loren Landow
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8071
 
Martial arts of the world : an encyclopedia
Tác giả: Thomas A Green
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
The tao of Yiquan : the method of awareness in the martial arts
Tác giả: Jan Diepersloot
Xuất bản: Walnut Creek CA: Qi Works, c1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Training for warriors : the ultimate mixed martial arts workout
Tác giả: Martin Rooney
Xuất bản: New York: Collins, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
Martial arts of the world : an encyclopedia of history and innovation
Tác giả: Thomas A Green, Joseph R Svinth
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Essential book of martial arts kicks
Tác giả: Marc de Bremaeker, Roy Faige
Xuất bản: Tokyo: Tuttle Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
The martial spirit : an introduction to the origin, philosophy, and psychology of the martial arts
Tác giả: Herman Kauz
Xuất bản: Woodstock NY: Overlook Press, 1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục